11

تقدیر از مشتری

ما سالها با Unilever global همکاری داشته ایم.

این ماه ها نظرات مثبتی از مشتریان خود دریافت کردیم. این واقعاً ما را برای پیشرفت بهتر بسیار فعال می کند. کل تیم Runchen ما تلاش خود را برای انجام تحقیقات در مورد فن آوری انجام می دهد. هدف ما این است که اجازه دهیم دستگاه بستنی کارایی بیشتری داشته باشد و در هزینه بیشتری صرفه جویی کند.

سرانجام برای ایجاد ارزش بزرگ.


زمان ارسال: آگوست -20-2020